iRest® Yoga Nidra

iRest® Yoga Nidra on syvärentoutuneena tehtävä meditaatioharjoitus.  Psykologian tohtori ja joogaopettaja Richard Miller on yhdistänyt  joogaperinnettä modernin psykologian oppeihin ja mindfulnessiin, ja kehittänyt iRestin USA:ssa 30 vuoden aikana. iRest tukee palautumisessa ja voimaantumisessa.

iRest-yksilöohjaus

iRest on lyhenne sanoista integrative restoration, joka voitaisiin suomentaa eheyttäväksi palautumiseksi tai levoksi. Menetelmän on tieteellisissä tutkitumuksissa todettu helpottavan mm. unettomuutta, ahdistusta, stressiä, riippuvuutta ja kroonista kipua sekä lisäävän hyvinvoinnin tunnetta. iRest sopii mm. ihmisille, jotka

  • tarvitsevat lepoa
  • haluavat löytää sisäistä rauhaa
  • haluavat oppia tunnistamaan ja käsittelemään negatiivisia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia
  • kokevat istumameditaation fyysisesti raskaaksi tai
  • kärsivät stressistä

iRest on selinmakuulla tai muussa mukavassa asennossa tehtävä ohjattu harjoitus, joka yhdistää erilaisia rentoutumista, keskittymistä, läsnäoloa ja voimaantumista tukevia harjoitteita. Itse meditaatio kestää yleensä noin puoli tuntia, mutta harjoitukseen voi kuulua myös teemaa syventäviä keskusteluja ja harjoituksia. Harjoituksen aikana ei ole tarkoitus nukkua (vaikka moni väsynyt nukahtaakin) vaan pysyä unen ja valveen välimaastossa, syvärentoutuneessa tilassa. Tilan on sanottu vastaavan useamman tunnin unta ja lisäävän luovuutta. Säännöllisyys on avain harjoituksesta hyötymiseen, joten kursseilta saa yleensä mukaansa tai voi ostaa äänitteen kotiharjoittelua varten.

iRest ei liity mihinkään uskontoon ja soveltuu hyvin kaikenlaisen elämänkatsomuksen omaaville. Harjoitus on levinnyt mm. oppilaitoksiin, sairaaloihin ja työpaikoille USA:ssa, Australiassa ja Englannissa. USA:n armeija käyttää iRestiä sotaveteraanien post-traumaattisen stressin hoitoon. iRest sopii kuitenkin kaikille, mm. hyvinvoinnin lisäämiseen ja stressin sekä negatiivisten ajatusmallien purkamiseen. iRest on helppo ja rento tapa meditoida, moni kokee harjoituksessa rentoutuneensa todella paremmin kuin pitkiin aikoihin. Irest on myös loistavaa mindfulness- eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittelua.

Menetelmää hallinnoi, tutkii ja kouluttaa voittoa tavoittelematon Integrative Restoration Institute. Tutkimusta tehdään yhteistöyssä eri tahojen (mm. Missourin yliopisto, Brooke Army Medical Center, Federal Health Care Center Lovell) kanssa.iRestin ideologiaan kuuluu yhteisöllinen osallistuminen  ja useimmat opettajat tarjoavat ohjausta myös ilmaiseksi esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa tai erilaisissa vertaistukiryhmissä. Hidastamokin on tarjonnut ilmaisia iRest-ohjauksia mm. syöpasairaiden lasten vanhemmille Sylva ry:n kautta.

Perinteisestä joogatunnin lopun rentoutuksesta iRest eroaa muutamilla tavoilla. Ensinnäkin se on usein itsenäinen harjoitus, vaikka sen voi yhdistää myös liikeharjoitukseen. Toiseksi harjoituksen keskiössä ovat rentoutujan omat havainnot ja mielikuvat eikä ohjaaja määrittele tarkkaan mitä pitäisi kokea vaan tukee omian tuntemusten kuuntelussa ja omien voimaannuttavien mielikuvien luomisessa. iRest tukee omien ajatusten, tunteiden ja tarpeiden tunnistamista.

Mindfulness- ja MBSR-harjoitteiden kanssa iRestillä on paljon yhteistä, mutta myös eroja. MBSR pohjaa vahvemmin buddhalaiseen, kun taas iRest joogaperinteeseen. iRest-harjoitus on rakennettu rauhoittamaan hermostoa ja tukemaan yksilön voimavaroja. Nykyhetkeen palauttamisen lisäksi harjoituksessa luodaan henkilökohtaisia intentioita ja voimaannuttavia mielikuvia. iRestissa tunteiden, tuntemusten ja ajatusten huomaamisen lisäksi niitä myös aktiivisesti kohdataan ja niiden viestejä kuunnellaan. Kaiken kaikkiaan menetelmät tukevat toisiaan.

Hidastamon Sanna Iranta löysi iRest-harjoituksen alkuvuonna 2014 meditoituaan säännöllisesti pari vuotta vipassana-koulukunnan mukaan. Sanna on käynyt iRest level 1-koulutuksen Oxfordissa syyskuussa 2014 ja ohjannut siitä lähtien iRestiä ensimmäisenä Suomessa. Sanna on taustaltaan sosiologi, tanssinopettaja ja LKL:n hyväksymä aromaterapeutti ja jatkaa tällä hetkellä joogaopettajakoulutuksessa.

Katso myös:

 www.irest.us

blogitekstit Tee se selinmakuulla ja Laita minä levolle

 Osallistuneiden kokemuksia

iRest Suomi-facebook-ryhmä

 

Vaikka iRest on hoitava menetelmä, se ei korvaa lääkärin antamaa hoitoa, psykoterapiaa tai lääkitystä. Rentoutumisen jälkeen tulee myös varata aikaa kunnolla heräämiseen ennen kuin lähtee auton rattiin tai tarkkaavaisuutta vaativiin tehtäviin.

(Visited 1 006 times, 1 visits today)